logo
Kdo jsme Jaké poskytujeme služby Reference Definice FAQ = často kladené dotazy EnglishČesky
Firemní aktuality
15. listopad 2004

Nyní nám můžete své žádosti a případné dotazy posílat přes kalkulační formulář
Ubytování
Naše firma poskytuje kromě překladatelských služeb i ubytování po celé ČR. Pokud máte zájem o naše ubytovací služby navštivte internetovou adresu www.motylek.comSimultánní (konferenční) tlumočení
je to, pod čím si většina lidí představí tlumočnické služby. Simultánní metoda tlumočení se typicky používá, když se osoba,která potřebuje služby tlumočníka, přímo neúčastní komunikace. Říká se mu simultánní tlumočení protože tlumočník nečeká na to, až mluvčí skončí než začne překládat do druhého (cílového) jazyka, ale místo toho tlumočí simultánně, typicky několik slov pozadu za mluvčím.

Simultánní tlumočení na konferencích and schůzkách vyžaduje vysoce školené profesionální lingvisty. Všichni simultánní tlumočníci musí mít velkou míru specializovaného talentu.

Simultánní tlumočení vyžaduje:
Speciální tlumočnické vybavení, které umožňuje tlumočníkovi slyšet mluvčího přímo přes sluchátka. Z kabiny pak simultánní tlumočníci ihned překládají do cílového jazyka, což je obecenstvu zprostředkováno pomocí sluchátek, která posluchači nosí. Motylek Conference Services poskytuje veškeré nezbytné vybavení. Naši simultánní tlumočníci pracují ve skupinách po dvou na daný jazyk. Každý tým pracuje v tlumočnicých kabinkách, které redukují vnější rušivé zvuky, a střídají se po 20 až 30 minutách. Tato technika se používá, aby byla zachována co možná nejvyšší kvalita simultánního tlumočení Vaší akce.

Konsekutivní tlumočení
Běžně se používá konsekutivní tlumočení, když se osoba, která vyžaduje služby tlumočníka přímo účastní konverzace, například při podávání svědectví. V takových případech tlumočník čeká, dokud osoba nedomluví nebo dokud si je ještě schopen informace souvisle zapamatovat a pak překládá. Tlumočníci si typicky dělají poznámky, aby si lépe pamatovali, ačkoli míra paměťových schopností a nutnost zapisovat si poznámky se velice liší mezi jednotlivými tlumočníky. Konsekutivní tlumočení je většinou obousměrné, to jest z jazyka A do jazyka B a obráceně. Tento druh tlumočení je velice flexibilní. Je efektivní pro malé skupiny, které vyžadují služby tlumočníka a proto je velice vhodné pro schůzky, semináře, technické prohlídky na místě a vyjednávání tam, kde je tlumočení nezbytné. V praxi vypadá konsekutivní tlumočení tak, že mluvčí řekne jednu nebo dvě věty a počká, zatímco tlumočník opakuje danou informaci v cílovém jazyce a tento proces se opakuje. Tento process je pomalejší a normálně zabere asi dvakrát více času než simultánní tlumočení.

Šeptané tlumočení
je vpodstatě stejné jako simultánní tlumočení. Šeptané tlumočení vyžaduje stejné dovednosti, ale nevyužívá úplné vybavení jako simultánní tlumočení. Většinou se omezuje na 2-3 posluchače, pokud se nepoužívají přenosná zařízení a posluchači musí být blízko tlumočníka, aby ho dobře slyšeli. Podmínky musí být takové, aby tlumočník mohl dobře slyšet mluvčího, ačkoli on sám také mluví (bud´ sedí poblíž mluvčího nebo ho poslouchá přes přenosný přijímač se sluchátky).

Motylek konference Services poskytuje služby simultánního i konsekutivního tlumočení již od roku 1993.

Kontakt
E-mail:
info@motylek.cz

Pobočky:
Praha
Brno

Prosíme Vás, upřednostňujte metodu komunikace přes e-mail. Veškerá došlá elektronická pošta je vyhodnocována a zpracovávána v krátkých intervalech, takže poslat nám mail nebo kalkulaci Vám možná zabere méně času než telefonát.
| Kdo jsme | Služby | Ceník | Kalkulace | Reference | Definice | FAQ |
Stránky optimalizovány pro rozlišení 800x600 a vyšší. Kompatibilní s prohlížeči IE6,Mozzila5,Opera7. Napiš Webmasterovi